Naiset ja lapset ensin, vaikka…

2 heinäkuun, 2019

Läntisessä maailmassa, esimerkiksi Suomessa vietetään näihin aikoihin Pride-päiviä tai Pride-viikkoa lukuisien instituutioiden ja yritysten osallistuessa ja tukiessa – olkoon sitten solidaarisuutta tai opportunistista pinkkipesua. Myös Wienissä liehuvat joka paikassa sateenkaariliput, ja yliopiston päärakennuksen portaikkokin on maalattu sateenkaaren värein. Keskellä tätä suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon sanomaa oma unkarilainen some- ja mediakuplani pullistelee vähän ikävämpiä uutisia, joiden jonkinlaisena yhteisenä nimittäjänä voisi olla naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta.

Naisista perhe- ja parisuhdeväkivallan uhreina on ollut tässä blogissa monesti ennenkin puhetta, nimenomaan sen yhteydessä, miten Unkarissa jopa näkyvässä asemassa olevat poliitikot hakkaavat vaimojaan (jopa pääministeri Orbánin huhutaan pahoinpidelleen puolisoaan; mitään todisteita tästä ei tietenkään ole, vaikka jonkinlaista uskottavuutta huhuille antaa se, että Orbán itse on kasvanut väkivaltaisen isän poikana ja suoraan kertonut, miten joskus nuorena sai isältään semmoisen selkäsaunan ettei päässyt sängystä ylös) tai vähättelevät koko asiaa. Perheväkivaltaa torjuvaa Euroopan neuvoston yleissopimusta, ns. Istanbulin sopimusta Unkari ei tunnetusti suostu ratifioimaan, koska se edellyttäisi perheväkivallan uhrien tukemiseen tarvittavien verkostojen, instituutioiden ja koulutusten luomista. Hallituksen kanta on ollut, että perheväkivallan ehkäisemiseen riittää kunnon perinteisiin perhearvoihin panostaminen ja maahanmuuton torjuminen, sillä Unkarin naisilla ei ole muuta pelättävää kuin islamisaatio ja maahanmuuttajien raiskaajalaumat…

Muutamia päiviä sitten sosialistisen oppositiopuolue MSZP:n kansanedustaja Zita Gurmai käytti aiheesta parlamentissa puheenvuoron. Tähän oikeusministeriön valtiosihteeri Pál Völner vastasi, että hallitukselle toki naisten kunnioittaminen on tärkeää ja naisiin kohdistuva väkivalta tuomitaan ehdottomasti – mutta Istanbulin sopimuksen ratifioimisen estää kaksi kohtaa. Sopimustekstissä nimittäin luvataan turvaa ja tukea kaikille väkivallan uhreille, riippumatta näiden

biologisesta sukupuolesta, sosiaalisesta sukupuolesta, ihonväristä, kielestä, uskonnosta, poliittisesta tai muusta mielipiteestä, kansallisesta tai yhteiskunnallisesta taustasta, kansalliseen vähemmistöön kuulumisesta, omaisuudesta, syntyperästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, iästä, terveydentilasta, vammaisuudesta, perhesuhteista, maahanmuuttaja- tai pakolaisstatuksesta tai muusta oikeudellisesta asemasta.

Sosiaalinen sukupuoli (gender) on jo useiden korkea-arvoisten poliittisten päättäjien suulla julistettu huuhaaksi ja valheelliseksi ideologiaksi (ihmiset ovat miehiä tai naisia sen mukaan, mitä jalkojen välistä löytyy, kaikki muu on hölynpölyä), maahanmuutto taas on yksiselitteisesti pahasta eikä sitä saa sallia (paitsi hallituksen itsensä toimeenpanemina ja tukemina versioina). Siispä Istanbulin sopimuksen ratifioiminen, näin valtiosihteeri Völner, toisi Unkarin lainsäädäntöön ”salavihkaa” sellaisia aineksia, joita hallitus ei vahingossakaan halua tukea. Viis siitä, että Unkarissa kuolee vähintään yksi nainen viikossa perhe- tai parisuhdeväkivallan uhrina (rikoksen uhrina kuolleista naisista 60 prosenttia saa surmansa nykyisen tai entisen puolisonsa tai miesystävänsä kädestä) ja että joka viides nainen elää tai on elänyt parisuhteessa, johon on kuulunut jatkuvaa väkivaltaa.

***

Perheväkivallan uhreiksi joutuu naisten ohella tunnetusti myös lapsia. Mekanismit saattavat olla hieman erilaiset, vaikka sekä vaimojen hakkaamista että lasten pieksämistä – tai paremminkin tämmöisen väkivallan villaisella painamista – yritetään toisinaan puolustella ns. perinteisten perhearvojen kautta, joita pitäisi suojella. Tässä yhteydessä joutui äskettäin ikävän julkisuuden kohteeksi Unkarin hajanaisen ja avuttoman opposition yksi taannoinen toivontähti, Szombathelyn [anteeksi, korjaan:] Hódmezővásárhelyn pormestarinvaalit valtapuolueen loanheitosta huolimatta komeasti voittanut sitoutumaton konservatiivi Péter Márki-Zay.

Paikallinen nettiradioasema oli kysellyt Márki-Zaylta hänen omakohtaisia kokemuksiaan tyttöjen ja poikien kasvatuksesta – kunnon katolilaisena Márki-Zay on seitsemän lapsen isä, joista pienimmäinen on nyt kymmenvuotias – ja tämä oli tunnustanut pitävänsä kuria ja tottelevaisuutta tärkeänä, siinä määrin, että ruumiillinen kurituskin voi olla aiheellista. Ei tietenkään pahoinpitely; Márki-Zayn mukaan esikuvana voisi olla Kanada, missä lapsen kurittaminen on laillista mutta vain tiukkojen säännösten puitteissa, esimerkiksi päähän ei saa lyödä eikä minkäänlaista näkyvää saati pysyvää ruumiinvammaa tuottaa. Melkoinen p***amyrsky tästä kuitenkin nousi, ja Márki-Zay joutui selittelemään kantojaan. Facebook-sivullaan hän selittää, että ei hyväksy lasten pahoinpitelyä, niin kuin ei myöskään avioeroa eikä aborttia – vaikka kaikkien näiden suhteen hänen on pakko tyytyä siihen, että yhteiskunnan normit poikkeavat hänen omista vakaumuksistaan. (Hetkinen. Tässä on nyt jonkinlainen looginen nuljahdus: avioeron ja abortin suhteen yhteiskunnan normit ja lait ovat sallivampia kuin Márki-Zayn oma moraali, lasten kurittamisen suhteen taas tiukempia.) Márki-Zay tähdentää kuitenkin, että hänen mielestään pieni läimäys takapuolelle on lapselle paljon vähemmän vahingoksi kuin avioero (!), rakkaudeton kohtelu ja laiminlyönti tai ”kaiken salliva kasvatus, joka ei valmista lasta yhteisölliseen yhteiselämään”.

444.hu-sivusto teki aiheesta vielä yksityiskohtaisemmankin jutun, jota taustoitettiin asiantuntijoiden haastatteluilla. Selvää on, että vaikka lasten pahoinpitelemistä ei missään päin läntistä maailmaa nykyään hyväksytä, ns. lievä tai kohtuullinen kurittaminen on yhä sekä juridisesti että kulttuurisesti hankala kysymys. 1970-80-luvuille saakka lait usein sallivat vanhemmille lasten ”lievän” ruumiillisen kurittamisen. Sitten ensin Pohjoismaissa, sitten muuallakin Euroopassa alkoi levitä se asiantuntijoiden ja tutkimusten tukema käsitys, että vähäinenkin kuritus on vahingollista ja sitä paitsi kasvatusmenetelmänä tehoton. Ruotsissa lasten ruumiillinen kurittaminen kiellettiin 1979, Suomessa 1984, Saksaan asti lainsäädännöllinen nollatoleranssi lasten ruumiillisen kurituksen suhteen ehti vuosituhannen vaihteessa, Unkarin lastensuojelulaissa lasten kurittaminen kiellettiin tykkänään vuonna 2005 (Euroopan neuvosto oli ”jo” 2004 asettanut tämän yleiseksi tavoitteeksi). 444.hu:n haastatteleman unkarilaisen kriminologi-asiantuntijan mukaan tilanne on yhä hankala: kurituksen kieltävä laki on käytännössä hampaaton, vailla sanktioita, eikä lainmuutosta tuettu valistus- tai koulutuskampanjoilla. Niinpä arjen oikeuskäytännössä lasten kurittamista usein tuetaan tai siedetään. Jonkinlaista muutosta on kuitenkin tapahtumassa Unkarissa (kuten Itävallassakin): vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan unkarilaisista vain 36 % hyväksyy lasten ruumiillisen kurittamisen, 53 % ei pidä sitä lainkaan hyväksyttävänä. (Yli 60-vuotiaista vielä 47 % ilmoitti hyväksyvänsä ruumiilliset rangaistukset kasvatuskeinona.)

Péter Márki-Zay on siis arvomaailmansa suhteen jonkinlainen mailleen menevän maailman edustaja, häpeilemätön vanhan koulun kristillis-konservatiivi. Politiikassa hän on kuitenkin toiminut vastavoimana hallitukselle, oikeistopopulistiseksi valuneen Fidesz-puolueen ja sen pienen katolis-konservatiivisen sivuvaunun, kristillisdemokraattisen KDNP:n koalitiolle. Márki-Zayn ja hallituksen vastakkainasettelu ei koskekaan arvoja vaan politiikan ja hallinnon käytäntöjä, ennen muuta korruptiota: Márki-Zay on onnistunut profiloitumaan ennen muuta ”kunniallisena” vaihtoehtona, jota voivat kannattaa myös hieman erilaisia arvoja tunnustavat mutta demokratiaa ja rehellistä päätöksentekoa kaipaavat kansalaiset. Tällaista kunniallista ja rehellistä oikeistopuoluetta Unkarissa ei oikeastaan olekaan ollut aikoihin jos koskaan; myöskään Márki-Zay ei ole puolue eikä puolueen edustaja vaan eräänlainen yksinäinen kansalaisaktivisti. Nähtäväksi jää, osaako ja uskaltaako valtakoalitio nyt käyttää Márki-Zayn kristillis-konservatiivisia näkemyksiä häntä vastaan – tai lipsuvatko Márki-Zayn liberaalimmat tukijat nyt hänen takaansa pois.

***

Ja kun nyt lapsiin kohdistuvasta väkivallasta puhutaan, niin siihen kuuluu myös seksuaalinen väkivalta tai ”hyväksikäyttö”. (Kunnon nimikettä tälle aralle ja ilkeälle asialle ei oikein tunnu löytyvän.) Itä-Eurooppaa ja koko maailmaa on viime viikot järkyttänyt YouTubessa (englanninkielisin tekstein) julkaistu puolalainen dokumenttielokuva ”Älä vain kerro kenellekään”, jossa lapsia hyväksikäyttäneitä katolisia pappeja saatetaan kasvotusten entisten uhriensa kanssa ja paljastetaan, miten kirkko on systemaattisesti suojellut syyllisiä.

Myös Unkarissa on noussut esiin kysymys, onko samanlaista tapahtunut sielläkin. Vaikka Unkarin roomalais-katolinen kirkko ei olekaan samanlaisessa monopoli-mahtiasemassa kuin Puolassa tai jossain määrin Itävallassa, se on silti perinteisistä kirkkokunnista suurin ja vahvin ja nauttii nykyäänkin myös poliittisten vallanpitäjien tukea – ja ilmeisesti myös Unkarin katolisessa kirkossa on sekä hyväksikäytetty lapsia että suojeltu hyväksikäyttäjiä. 444.hu-sivuston hitaan journalismin sarjassa tl:dr on tämän kevään aikana julkaistu kolme pitkää tutkielmaa kipeästä aiheesta.

Viime vuosina monissa maissa on ryhdytty selvittämään katolisen kirkon suojissa tapahtuneita seksuaalisia väärinkäytöksiä; Itävallassahan näistä skandaaleista on kirjoitettu jo vuosikaudet. Unkarissa tämä selvitystyö on vasta alkamassa, hädin tuskin. Helmikuussa Vatikaanissa tästä aiheesta järjestetyssä konferenssissa Unkarin katolista piispainkokousta edusti Győrin piispa András Veres, joka vielä 2011 oli ollut sitä mieltä, että pedofiliaepäilyt ovat ”keinotekoisesti, ties kenen ohjauksessa luotu ja median vahvistama ongelma, hyökkäys kirkkoa vastaan”. Nytkin Veres vakuutteli, että lasten hyväksikäyttötapauksia oli sattunut vain harvoja ja nekin jossain muualla. Kirkonmiesten väärinkäytöksistä ”ratkaiseva enemmistö on tapahtunut menneisyydessä, syylliset ovat hyvin iäkkäitä tai jo kuolleet”, eikä Unkarissa tällaista tapahdu paljon, mikä Veresin mielestä johtuu kulttuurista: unkarilainen arvostaa perhettä ja näkee lapset arvona, jota on suojeltava. Sitä paitsi koko ilmiö liittyy ”vuoden 1968 suureen seksuaaliseen vallankumoukseen, jonka vaikutuksen olemme siitä pitäen tunteneet”. Siis: semmoista ei meillä tapahdu, ja jos tapahtuisikin, niin se on jonkun muun syytä.

Samaan aikaan kun katolisen kirkon ja kenties muidenkin valtakeskittymien suojissa tapahtuneita lasten hyväksikäyttötapauksia yhä hyssytellään, pedofiliasyytöksiä heitellään hanakasti ns. liberaalien suuntaan. Ei vain piispa Veres syytä lasten hyväksikäytöstä ”seksuaalista vallankumousta”. Myös Pride-tapahtumien alla on nähty kauhistelua ”lasten seksualisoimisesta” (hirveää, että lapsetkin saavat nähdä toisiaan halailevia samansukupuolisia pareja) tai propagandaa, jossa ”oikean” ja ”väärän” seksuaalisuuden rajaa ei suinkaan määritä täysivaltaisen yksilön vapaus ja vastuu vaan kaikenlainen ”poikkeava” seksuaalisuus niputetaan yhteen.

nempride.jpg

Budapestin Pride-tapahtuman Facebook-sivulla julkaistiin kuvia julisteista, joita ilmeisesti on levitelty kaupungille. Vasemmanpuoleisen mukaan ”rakkaus ei tunne rotua, sukupuolta eikä ikää” (ikä-sanan alapuolella on kuvattu aikuisesta ja lapsesta koostuva pariskunta), oikeanpuoleisessa julistetaan, että ”en ole homo, trans enkä pedo vaan ihminen!”. Molemmissa siis mukaillaan Pride-tapahtuman sanomaa eri seksuaalisten suuntausten tasa-arvosta ja annetaan ymmärtää, että järjestäjien mielestä pedofilia kuuluu samaan sarjaan. Kumpikaan julisteista ei tietenkään oikeasti ole Priden järjestäjien laatima.

Näitä valejulisteita koskevaan somekeskusteluun oli joku postannut vielä häkellyttävämmän linkin eräänlaiselle viihdekansallismieliselle sivustolle. Siellä slovakianunkarilainen äiti kertoi, mitä kauheuksia oli kokenut Kanadassa asuessaan. (Niin, juuri tuossa lasten kurittamisen mallimaassa.) Kanadassa, näin Katalin-rouva kertoo, lapset kasvatetaan jo lastentarhasta lähtien siihen ajatukseen, että ihminen syntyy sukupuolettomana ja saa itse päättää, haluaako olla poika vai tyttö:

Kammottavinta on, että jos lastentarhan täti tai setä yllättää vaikkapa Suzyn leikkimästä junilla tai autoilla, niin hän heti kysyy tältä: Tahdotko leikkiä ajoneuvoilla? Tykkäätkö olla poikien porukoissa? Tahtoisitko ennemmin olla poika? Jos tähän viaton nelivuotias tyttö – joka ei edes aavista, miten katalilla keinoilla häneen vaikutetaan – vastaa kyllä, niin heti laaditaan opettajan suositus, se toimitetaan lääkärille, ja tunnoton lääkäri alkaa silmää räpäyttämättä annostella pikku Suzyyn testosteronia.

Rouvan omat lapset eivät joutuneet pakkotransutuksen kohteiksi, mutta tämäkin oli ilmeisesti vain sen ansiota, että vanhemmat hartiavoimin ohjasivat heitä kohti oikeita perhearvoja ja ”selittivät heille, miten maailmassa asiat ovat”. Tämä vaati jatkuvaa valppautta, kun jo pahaa-aavistamattomille ekaluokkalaisille annettiin koulusta kotiin herttaisia kuvakirjoja, joissa esiintyi kahden isän tai kahden äidin ”perheitä”… Toisilla lapsilla ei ollut tätä onnea, ja niinpä rouvan vanhimman pojan luokkatovereista jo ”kaksi on leikkauttanut itsensä tytöiksi”. Miten paljon onkaan koko maassa tällaisia onnettomia, ”joilta on riistetty ihmisyys”, jotka ”eivät enää pysty elämään naisina eivätkä miehinä, he ovat vain märkiviä haavoja, jotka eivät millään parane”! Ja tämä ”sairas teoria on jo tihkumassa meillekin”.

Tällaisia esitelmiä gender-ideologian kauheuksista siis on kuultu tilaisuudessa, jonka järjesti myös Unkarin hallituksen tuella toimiva slovakianunkarilainen katolinen, hm, järjestö nimeltä Regnum Marianum Akadémia. ”Regnum Marianum” viittaa siihen, että Unkari – kuten monet muutkin Itä-Euroopan vanhoista ”lähetysmaista”, naapurimme Virokin on Maarjamaa – on kristitsemisen yhteydessä nimenomaisesti omistettu Neitsyt Marialle. Akadémia taas on yksi osoitus ”akatemia”-nimikkeen lopullisesta inflaatiosta. On pakko näin lopuksi todeta, että samaan aikaan, kun tällaisia huuhaanlevitys-”akatemioita” perustetaan ja tuetaan, Unkarin Tiedeakatemiaa ajetaan kohti lopullista tuhoa. Tänään parlamentista myllytetty laki riistää Akatemialta sen tutkimusinstituutit ja siirtää ne valtion haltuun, palvelemaan talouselämän tai huuhaa-kansallismielisen identiteetinrakennustyön intressejä. Luvassa on mielenosoituksia, (luultavimmin toivotonta) vetoamista perustuslakiin, ja varmaan itsekin vielä palaan aiheeseen. Hyvä englanninkielinen uutisartikkeli löytyy jo Index-sivustolta.


Korruption kirkko?

21 maaliskuun, 2012

Tulossa on pääsiäinen, toinen niistä vuoden suurista juhlista, jolloin uskontoteemat kaivetaan viikkolehtien ja sanomalehtien sunnuntai-lukupakettien täytteeksi. Profil-lehti, jota voisi pitää Suomen Kuvalehden itävaltalaisena vastineena, ei kuitenkaan ainakaan vielä tällä viikolla ole ottanut kanteensa patinoitunutta krusifiksiä tai alttaritaulua kuvittamaan juttua, jossa n:nnen kerran pohditaan Torinon käärinliinan aitoutta. Sitä vastoin Profilin kansikuvassa komeilee synkeän talvihämärän keskellä Kremsmünsterin luostari, josta on paljastunut… niin, samantapaisia juttuja, joita Itävallan julkisuudessa on viime vuodet ollut säännöllisin väliajoin. Katolisen kirkon julkisuuskuva on saanut taas yhden häijyn lommon.

Itävalta oli vielä muutamia vuosikymmeniä sitten umpikatolilainen maa, muutamia vuoristoalueiden vanhoja, vastauskonpuhdistukselta välttyneitä protest(antt)ipesäkkeitä lukuun ottamatta. Nykyään entistä useampi on protestantti, ortodoksi, muslimi tai uskonnoton. Katolisissa perheissä lapset kyllä mieluusti pannaan katolisen kirkon ylläpitämään yksityiskouluun (jotka ovat niin kuin vähän fiinempiä ja joissa ei varmasti enemmistö luokasta ole muunkielisiä maahanmuuttajia) ja käytetään ensimmäisellä ehtoollisella (herttainen juhla, pikkutytöt saavat pukeutua valkoisiin kuin mini-morsiamiksi), ja ensimmäinen avioliitto on hienoa vahvistaa tunnelmallisessa kirkossa. (Toinen, kolmas jne. ei sitten enää onnistukaan, ellei ensimmäistä avioliittoa virallisesti kirkon toimesta mitätöidä esimerkiksi täytäntöönpanemattomuuteen vedoten. Jotkut näin tekevätkin, esimerkiksi viime vuosina ainakin kolme konservatiivisen ÖVP-puolueen naispoliitikkoa, joiden äänestäjille ilmeisesti oli tärkeää, että rouva on nykyisen miehensä kanssa oikein kirkon siunaamassa aviossa.) Mutta muuten ainakin peruswieniläinen elää melkoisen maallistunutta elämää, aniharva vaivautuu säännöllisesti messuun, ja jopa oikeistokonservatiiviset poliitikot tunnustavat lupsakasti hyväksyvänsä ehkäisyvälineiden käytön, sanoi paavi mitä sanoi. Tästä tapa- ja perinnekatolilaisuudesta on helppo luiskahtaa kokonaan pois, jos aihetta ilmenee. Ja viime aikoina tätä aihetta ovat antaneet jatkuvat seksi- ja sadismiskandaalit, joiden jälkeen kirkostaeroamistilastoihin aina ilmestyy komea piikki.

Vähän yli kymmenen Itävallan-vuoteni aikana olen nähnyt näitä skandaaleja lehdissä jo aika monta. Milloin on pappi käyttänyt kuoripoikaa hyväkseen tai luostarikoulun oppilaita kuritettu sadistisesti. (Kremsmünsterin kunnianarvoisassa ja perinteikkäässä internaattikoulussa julmuus ja pedofilia näyttää olleen todella laajamittaista.) Milloin paljastuu pappisseminaarin asuntolasta pornorinki, milloin jokin tiedotusväline taas kerran nostaa esille sen julkisen salaisuuden, että epälukuiset papit viettävät vihkimätöntä yhdyselämää naisen tai jotkut miehenkin kanssa – usein koko seurakunnan tieten, kirkko vain sulkee silmänsä eikä piispa puutu asiaan, niin kauan kuin kaikki asianosaiset ovat kuin eivät olisikaan. (Katolinen pappi, näin kuuluu sanonta, on mies, jota vieraat ihmiset puhuttelevat isäksi ja omat lapset sedäksi.) Kirkko kärsii pappipulasta, koska selibaattivaatimus on monelle hartaallekin nuorelle miehelle ylipääsemätön este – ja toisaalta selibaatti ilmeisesti houkuttelee pappisuralle ihmisiä, jotka uskovat pystyvänsä tukahduttamaan seksuaalisuuteen liittyvät ongelmansa, kunnes eteen osuu kohtalokas kuoripoika… Mutta vaikka radikaalimmat katolilaiset vaativat naispappeuden sallimista ja maltillisemmat puhuvat ns. viri probati -mallista eli että papiksi voitaisiin vihkiä myös koeteltuja, kunnollisia ukkomiehiä, Vatikaanin il pastore tedesco eli saksanpaimen(koira), kuten italialaiset paavi Benediktusta kuulemma nimittävät, ei anna periksi.

Ei katolinen kirkko tietenkään ole yksin näiden kauhutarinoiden kanssa, joita viime aikoina on tullut esiin kautta maailman. Julmuutta ja seksuaalista hyväksikäyttöä harrastetaan muissakin uskontokunnissa, ja niin myös muissa laitoksissa, joissa esimiehillä tai opettajilla on tarpeeksi valtaa alaisiinsa ja oppilaisiinsa. (Äskettäin Itävallassa on tullut julkisuuteen kammottavia tosikertomuksia myös siitä ”kasvatuksesta”, jonka jäljiltä monella aikuisella kunnallisten ja valtiollisten lasten- ja koulukotien kasvatilla on elinikäiset henkiset ja fyysiset vammat.) Mutta katolinen kirkko on instituutiona edelleenkin, ympäröivän yhteiskunnan maallistumisesta huolimatta, käsittämättömän suuri ja mahtava. Aivan viime aikoihin saakka se on onnistunut vaientamaan lähes kaikki sen pimeisiin puoliin liittyvät skandaalit: pedofiilipapit on vaivihkaa siirretty toisaalle toisiin tehtäviin, hyväksikäytön uhrit tarvittaessa jopa maksettu hiljaisiksi, ja kun Kremsmünsterin luostarikoulun pahoinpideltyjen oppilaiden ruhjeita ja haavoja oli hoidatettava paikallisilla lääkäreillä, ei ilmeisesti yksikään näistä tehnyt rikosilmoitusta tai kertonut mahdollisista epäilyistään.

Ulkopuolisen on helppo paheksua ja demonisoida katolisen kirkon olemusta – vaikka ei olisikaan muodostanut ensimmäistä kuvaansa siitä Topeliuksen Välskärin kertomusten häijyn jesuiitta Hieronymuksen perusteella, niin kuin minä lapsena. Teinityttönä kuuntelin vanhan kanadansuomalaisen närkästynyttä selostusta ”kätlikkien” meiningeistä: ne voivat ja saavat tehdä mitä pahaa vain, sano, kun menevät sen jälkeen tunnustamaan papille ja maksavat sille rahaa. Siitä päästään helposti ajattelemaan, että katolisessa uskossa on jotain, mikä jollain lailla moraalisesti rampauttaa ellei yksityistä ihmistä niin ainakin yhteiskunnan. Takavuosina Ilkka Malmberg hersytteli Hesarin sunnuntaijutussa fantasiaa katolisesta Suomesta: fiktiivistä matkaajaa odottavat Seutulassa suomalaiset kaverit, nimeltään jotain tyyliin Jeesus Jäppinen ja Vapahtaja Virtanen, jotka lukuisien kyyneleisten ja valkosipulinhajuisten suudelmien jälkeen kiidättävät sankarimme hengenvaarallisessa kunnossa olevalla autonromulla keskikaupungille, missä juhlitaan diktaattorin syntymäpäivää kansan itkien sambatessa pitkin katuja… Ja tässä ihan äskettäin on Helsingin yliopiston amerikkalainen vierailuluennoitsija näköjään taas kerran esittänyt, että niin bruttokansantuotteella kuin demokratian laadullakin mitattuna protestanttimaat ovat katolisen tai ortodoksisen kirkon perinteisesti hallitsemia edellä, koska protestanttinen usko rohkaisee itsenäisyyteen ja kriittisyyteen, katolinen taas kasvattaa kuuliaisuuteen ja suojelee korruptiota.

En ihan jaksa uskoa, että yhteiskuntien väliset erot voitaisiin palauttaa teologisiin kysymyksiin. Tuskin bruttokansantuote riippuu siitä, uskotaanko kiirastuleen tai pyhimysten tehtävään esirukoilijoina, tai siitä, pidetäänkö pappisvirkaa ja avioliittoa ylimaallisen, selittämättömän pyhinä asioina vaiko vain käytännön kysymyksinä, jotka on järjestettävä säädyllisesti ja siivosti. En myöskään niele tuota usein teologisesti asiantuntematonta höpinää ”protestanttisesta työmoraalista”, jolla milloin mitäkin talousihmettä selitetään, yleensä Lutherit ja Calvinit iloisesti sekoittaen. Enkä usko, että protestanttiset kirkot aina ja luonnostaan kasvattaisivat itsenäisyyteen ja kriittisyyteen – kyllä Pohjoismaiden luterilaiset valtiokirkot ovat kiltisti kulkeneet hallitsijan talutusnuorassa jo Kustaa Vaasan ajoista saakka ja hoitaneet valtiovallan voudin tehtävää kuuliaisten kansalaisten kasvattajina. (Ja jälleen voi lyödä natsikortin pöytään: Kolmannessa Valtakunnassa monet luterilaiset papit, muutamaa Bonhoefferia lukuun ottamatta, joiden perinteistä esivaltakuuliaisuutta ei häirinnyt mikään lojaalisuusvelka Vatikaanille, olivat kiivaita natsimeiningin kannattajia, kun taas natsien suhde katoliseen kirkkoon – johon Hitler itse oli kastettu ja kasvatettu – oli usein paljon jännitteisempää ”kilpailua sieluista”.)

Mutta tuossa ”korruption suojelemisessa” on jossain suhteessa vinha perä. Katolinen kirkko ei ole pelkästään huikean suuri instituutio, johon mahtuu toisaalta mittaamattoman arvokasta kulttuuriperinnettä ja eurooppalaisen ajattelun historian hienoimpia saavutuksia, toisaalta käsittämätöntä typeryyttä, taikauskoa ja primitiivistä raakuutta. Se on myös, etenkin Sentroopassa, jo tuhat vuotta elänyt kietoutuneena yhteen maallisen vallan feodaalisten rakenteiden kanssa tavalla, joka on paljon hienompi ja vaarallisempi kuin Pohjoismaiden kansankirkkojärjestelmät. Katolinen kirkko on ollut toisaalta oma valtionsa, jonka paavit ovat välillä eläneet ja toimineet aivan maallisten ruhtinaiden tapaan, ja toisaalta osa kunkin kaikkeinkatolisimman majesteetin hallitsemaa valtiota. Se on toisaalta ollut ylikansallinen ja maailmanlaajuinen rakennelma, toisaalta siunannut kunkin hallitsijan vallan ja aseet. Se on ollut yhtaikaa sekä sitä että tätä, ja ehkä tässä sittenkin voidaan puhua myös ”moraalin rampautumisesta”: katolinen kirkko on ehkä osaltaan ollut rakentamassa tai ainakin pönkittämässä sitä vanhan feodaali-Euroopan perinnettä ja periaatetta, että säännöt eivät ole kaikille samat ja että puheiden ja tekojen ei aina tarvitse vastata toisiaan.